Lutowiska

Lutowiska

Gmina Lutowiska - jest najdalej wysuniętą na południe i jedną z największych pod względem powierzchni (476 km2) gminą w Polsce. Zamieszkana przez niespełna 2200 osób jest jedną z najrzadziej zaludnionych gmin nasze go kraju. Ślady osadnictwa na tym terenie sięgają X wieku. Stałe osadnictwo ludności ruskiej i wołoskiej na terenie obecnej gminy Lutowiska rozpoczęło się już w XV wieku, większość wsi powstała w XVI wieku. Rozkwit przypada na XVIII wiek, kiedy Lutowiska stają się ważnym miejscem handlu bydłem, a od Augusta III otrzymują prawo odbywania 10 jarmarków rocznie.

Dziś po okresie dawnej świetności Lutowisk pozostało niewiele śladów.
Jednym z nich jet cmentarz żydowski (kirkut), który powstał w drugiej połowie XVIII wieku ponieważ w tym czasie znaczącą część mieszkańców stanowiła ludność żydowska. Kirkut należy do najlepiej zachowanych cmentarzy żydowskich w południowo-wschodniej Polsce.

Losy mieszkańców Lutowisk podczas drugiej wojny światowej były tragiczne. Ludność żydowska została wymordowana, zginęły też rodziny polskie zamordowane w ostatnich dniach wojny przez bandy UPA.

W latach 1944 – 1951 Lutowiska należały do Związku Radzieckiego i zostały przemianowane na wieś o nazwie Szewczenko. Lutowiska znalazły się ponownie w Polsce w 1951 roku w ramach umowy o zamianie granic a ludność dotychczas tu zamieszkującą została wysiedlona. Historię tych terenów można poznać spacerując po malowniczej Ścieżce Trzech Kultur wokół Lutowisk

Obecnie teren gminy stanowi obszar o ogromnych walorach przyrodniczych. Objęty jest w całości różnymi formami prawnymi ochrony przyrody i krajobrazu jak Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu, Park Krajobrazowy Doliny Sanu, Bieszczadzki Park Narodowy oraz liczne rezerwaty przyrody, jak np. rezerwat „Krywe”, chroniący ostatnią w Polsce populację węża Eskulapa.
Gmina jest ważnym ośrodkiem kultury. Corocznie odbywa się tu wiele imprez, między innymi Dzień Żubra oraz Targi Końskie

Date

06 lipiec 2019

Tags

Lutowiska, Święto żubra, Ścieżka Trzech Kultur, Targi Końskie, Święto Chmielu

Kontakt

Gościniec Czereszenka

Lech i Zofia Holikowie
Smolnik 35, 38-713 Smolnik
Bieszczady

telefon: +48 698 842 063
e-mail: czereszenka@gmail.com

©2019 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Search